Austriacki system Tiger Dental to wyjątkowa koncepcja, która pozwala lekarzom na całym świecie stale podnosić jakość prowadzonego leczenia ortodontycznego. Na liście produktów tworzących system Tiger Dental znajdują takie pozycje jak:​

  1. TopJet Distalizer - produkt służacy do dystalizacji trzonowców
  2. TopClip - umożliwia trwała połączenie mini-implantów z zębem
  3. PowerScrew - to niezwykle popularna podwójna śruba teleskopowa, która wchodzi w skład aparatów do poszerzania podniebienia
  4. FlexDeveloper - to korektor klasy II, który służy do przesuwania zębów oraz do stymulacji wzrost żuchwy
  5. PiggyBackSpring - umożliwia zwiększanie przestrzeni pomiędzy zębami za pomocą specjalnie sprofilowanej sprężyny.      

Aktywne filtry